Hôn nhân & Gia đình
Thỏa thuận trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
danh mục
Chủ đề:
Hôn nhân & Gia đình
Bình luận khoa học bộ luật luật hình sự
Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Before creating the amendment, review the original operating agreement to assure that it can be amended by the owners, and if there is a time frame or limitation for creating an amendment. For example, the original LLC operating agreement might state that it:
nhận thông báo mới nhất
Để lại email để nhận những thông tin mới nhất, những tin tức cập nhập từ chúng tôi