Doanh nghiệp tư nhân
danh mục
Chủ đề:
Doanh nghiệp tư nhân
Văn bản ủy quyền mang tính chhất tham khảo
Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
Biên bản họp của Đại hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh mang tính chất tham khảo
Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh mang tính chất tham khảo
Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKH
Hợp đồng sát nhập mang tính chất tham khảo
Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp mang tính chất uỷ quyền
Quyết định của chủ sở hữu công ang tính chất tham khảo
hợp đồng hợp nhất công ty mang tính chất tham khảo
Phụ lục II-2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
nhận thông báo mới nhất
Để lại email để nhận những thông tin mới nhất, những tin tức cập nhập từ chúng tôi