Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
danh mục
Chủ đề:
Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2TV trở lên mang tính chất tham khảo
(mẫu Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty mang tính chất tham khảo
Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mang tính chất tham khảo
Phụ lục I-3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
nhận thông báo mới nhất
Để lại email để nhận những thông tin mới nhất, những tin tức cập nhập từ chúng tôi